Staat Rechter J. Kruis op de ‘Killer Queen Rechter- Lijst’ als toekomstige ‘Raadkamer-gast’ van ‘Joker Peter R. de Vries’.

Per mail aan de wederpartij en de Rb. en per gewone post aan de Rb.

Aan:Rechtbank sector Bestuursrecht.

Inzake, Stem van de Straat Amsterdam-Noir/TV tegen Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, zaaknummer:AMS 17/4357,Zitting ‘s datum 26 april 2018 aanvullend bewijs.

Amsterdam, 12 april 2018

Edelachtbare J. Kruis, wederpartij,

Zoals ik reeds in de pleitnota d.d. 26 maart 2018 (Video)  stelde zou ik u het verslag zijnde een videoreportage (reeds uitgezonden bij de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/SaltoTV en op youtube openbaar gemaakt) doen toekomen van ons onderzoek ter zake collusie tussen de corrupte en mediageile gedeelte van de gerechtelijk macht en het corrupte en mediageile gedeelte van het Parket Generaal met De Vries.

Ik acht deze video reportage(Prod:1) van evident belang met het oog dat de Rechter en de wederpartij weigeren de namen van de 8 al dan niet bestaande deskundigen bekend te maken in deze.

Ik wijs u alleen op het feit dat de perswoordvoeder van de Raad voor Rechtspraak mevr. Barbara den Uijl op mijn opmerking dat in beginsel een ieder die recht zoekt kan beginnen de zaak-rechter te vragen bent u een ‘Killer Queen Rechter’ van De Vries is antwoordde zij met ‘Ja dat zouden ze kunnen doen’. M.a.w. gezien de feiten en omstandigheden in deze indien de Rechter blijft volharden in zijn weigering de 8 namen van de al dan niet bestaande deskundigen in dit geding te voegen is het denkbaar dat hij behoort tot de Killer Rechters van De Vries. En wie zal het zeggen zit één van die Killers en of hun perswoordvoerders ,zoals verwarde Barbara den Uijl ook bij de 8 al dan niet bestaande deskundigen.

Tot slot verzoek ik u de wederpartij te veroordelen in de proceskosten en verzoek ik u wederom de wederpartij te sommeren de acht namen bekent te maken in deze.

Hoogachtend,

Namens de Stichting Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/TV (i.o.)

ing S. K.A. Brown

Prod1:

Share This Post

2 Responses to "Staat Rechter J. Kruis op de ‘Killer Queen Rechter- Lijst’ als toekomstige ‘Raadkamer-gast’ van ‘Joker Peter R. de Vries’."

Post Comment